top of page
สวนภูเรือวโนทยาน แมคคาเดเมีย มะคาเดเมีย ชาโต้ เดอ เลย De loei deloeithailand Chateau de Loei Phurua Vanodhayan

-   NUTRITION    -

DE LOEI

MACADAMIA NUTS |  PHURUA VANODHAYAN

Grower & seller of Macadamia nuts since 1997

Nutritional benefits

       Identification of species of macadamia nuts are detailed below.

Kingdom - Plantae
Family - Proteaceae
Division - Magnoliophyta
Genus - Macadamia
Class - Magnoliopsida
Species - integrifolia, tetraphylla
Order - Proteales

       Macadamias are not just common edible nuts. They are not in the legume family but are in the proteaceae family. They have no cholesterol but even help lower it.

       Regular consumption of 6 - 20 macadamia nuts per day is reported to help lower LDL, triglycerides and cholesterol levels as well as lower risks on heart diseases.
       They have high dietary fibre and the natural oils in macadamias contain 78% of monounsaturated fats, the highest of any oil including olive oil and canola oil. Of the many benefits of macadamia nuts, the greatest is that they taste so good while being good for health.

Here are the standard nutritional values per 100 grams of Macadamia nuts.
Energy 3,080 kj (747 kcal)
Fat 75 %
Protein 9%
(the premium macadamia nuts should
have 72-78%)
Carbohydrates 8%
Moisture 1.5%
Minerals 1.6%
Dietary Fibre 5.9%
Plus vitamins and phytonutrients (vitamins: A1, B1, B2, B3, E and folate)

       Macadamias have beneficial minerals such as calcium, iron, phosphorus, magnesium, selenium and potassium. Macadamias are not genetically modified but contain only natural genes and phytonutrients which act as anti-oxidants.

        They also help reduce risks of cancer and boost immune system. Macadamias contain no trans-fatty acids. Their high content of monounsaturated oil contains oleic fatty acid and highest level of palmitoleic fatty acid which is present in beneficial fish oils.

ข้อมูลทางโภชนาการ

       การจำแนกชนิดพืชของมะคาเดเมียนัทมีรายละเอียดดังนี้

Kingdom - Plantae
Family - Proteaceae
Division - Magnoliophyta
Genus - Macadamia
Class - Magnoliopsida
Species - integrifolia, tetraphylla
Order - Proteales

       จะเห็นได้ว่ามะคาเดเมียนัทเป็นพืชในสกุล Proteaceae ไม่ได้อยู่ในวงศ์ Legume แบบถั่วลิสง แมคคาเดเมียนัทมีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสูงสุดในบรรดานัทและถั่วด้วยกัน นอกจากนั้น ยังมีใยอาหารสูง มีไวตามินและเกลือแร่ที่สำคัญต่อร่างกาย ดีกว่าน้ำมันมะกอกและน้ำมันคาโนล่า

       มีงานวิจัยยืนยันแล้วว่าการบริโภคมะคาเดเมียนัทอย่างสม่ำเสมอในปริมาณที่เหมาะสม (วันละ 6 - 20 เม็ด) สามารถช่วยลดไตรกลีเซอไรด์ คลอเรสเตอรอล และ LDL (ไขมันตัวไม่ดี) ในเลือด ทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจได้ด้วย

       ส่วนประกอบของสารอาหารในมะคาเดเมียนัทอาจแปรเปลี่ยนได้ตามสายพันธุ์ พื้นที่ การปลูก การดูแลและอายุเก็บเกี่ยว แต่โดยทั่วไป จะมีส่วนประกอบดังนี้

เนื้อ 100 กรัม หรือ 747 แคลอรี่มีค่ากำลังงาน 3,080 Kilojoules แบ่งเป็น
ไขมัน 75 %
คาร์โบไฮเดรท 8%
เกลือแร่ 1.6%
โปรตีน 9%
ความชื้น 1.5%
ใยอาหาร 5.9%
หมายเหตุ :  มะคาเดเมียที่แก่เต็มที่และเกรดพรีเมี่ยมควรมีไขมัน 72 - 78%
เนื้อมะคาเดเมียนัทมีไวตามิน A1 B1 (ไทอามีน) B2 (ไรโบฟลาวิน) B3 (ไนอะซิน) E และโฟลเลท มีแร่ธาตุสำคัญๆ เช่น แคลเซียม เหล็ก ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม ซีลีเนียมและโปแตสเซียม

       มีพวกไฟโตเคมิเคิลที่เป็นแอนตี้ออกซิเด๊นต์หรือสารต่อต้านอนุมูลอิสระ รวมทั้งโพลีไพนอล กรดอะมิโนฟลาวานอลและแพล้นท์สเตอรอล ช่วยป้องกันโรคมะเร็ง
       ในตัวของมะคาเดเมียนัทไม่มีคลอเรสเตอรอล ไม่มีสารดัดแปลงโครงสร้าง เป็นอาหารธรรมชาติ ไม่มีกรดไขมันประเภท
Trans fatty acids ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวมี Oleic fatty acid และมี Palmitoleic fatty acid สูง ซึ่งเป็นไขมันประเภทเดียวกับที่มีในน้ำมันปลาทะเล ทั้งยังช่วยเพิ่ม HDL (High density lipoprotein) ซึ่งเป็นไขมันตัวดีที่ทำหน้าที่ป้องกันหลอดเลือดแข็งตัวและยังช่วยลดไขมันตัวไม่ดีหรือ LDL (Low density lipoprotein) ซึ่งหากมีมาก จะเกาะตามผนังหลอดเลือดทำให้ตีบตัน

ตารางแสดงปริมาณไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวและไขมันชนิดอื่นๆ ของแมคคเดเมียนัทเปรียบเทียบกับนัทอื่นๆ
ชนิดของน้ำมัน
น้ำมันแมคคาเดเมียนัท
น้ำมันแอลมอนด์
ไขมันสัตว์
เนย
น้ำมันคาโนลา
น้ำมันมะกอก
น้ำมันปาล์ม
น้ำมันถั่วลิสง
น้ำมันพีแคน
น้ำมันดอกคำฝอย
น้ำมันถั่วเหลือง
น้ำมันเมล็ดทานตะวัน
% ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน
4
25
5
7
30
10
10
36
34
77
62
66
% ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว
84
65
45
36
63
76
39
45
55
14
23
23
% ไขมันอิ่มตัว
12
10
50
57
7
14
51
19
11
9
15
11
bottom of page